تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟ مصیبت یا موفقیت؟

به گزارش وبلاگ انجمن ها، درباره تعبیر خواب غرق شدن در دریا یا دیدن دریا در خواب و رویا، بیشتر معبرین اتفاق نظر دارند که به معنی پادشاه، قدرت و شکوه است. اما بر اساس نوع خواب شما تعابیر هم متفاوت هستند. مثلا تعبیر غرق شدن در دریا با سایر تعابیر آن متفاوت است. در این مطلب با ما همراه باشید تا از تعبیر آن آگاه شوید.

تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟ مصیبت یا موفقیت؟

در این مطلب آمده است:

تعبیر خواب غرق شدن در دریا از نظر معبرین اسلامی

تعبیر خواب موضوعی درمورد غرق شدن در دریا

تعبیر خواب غرق شدن در دریا از نظر روانشناسان

تعبیر خواب غرق شدن در دریا از نظر معبرین اسلامی

تعبیر امام صادق (ع)

امام صادق برای تعبیر غرق شدن در دریا چهار مورد را ذکر نموده است.

 • ثروت قابل توجه.
 • خوش شانسی و فرصت خوب در امور.
 • هم کلام شدن و مراوده با مردمان بی دین.
 • رسیدن به سود و منفعت.

تعبیر ابراهیم کرمانی

شنا کردن در دریا و این که نتوانی خود را به کنار ساحل برسانی به معنای آن است که از طرف افرادی که با شما دشمن هستند، ضربه بدی خواهید خورد.

تعبیر یوسف پیغامبر (ع)

اگر در خواب ببینید که در دریا غرق شدید، تعبیر آن است که نعمت زیادی به دست می آورید.

تعبیر جابر مغربی

 • اگر شما در خواب خود ببینید که در دریا غرق می شوید و جان خود را از دست می دهید، به این معناست که در شغل و حرفه خود در زندگی دنیوی غرق می گردد.
 • اگر در خواب ببینید که در آب غرق شدید و باز روی آب آمدید، تعبیر آن است که از امور و لذت این جهان دست می کشید و به فکر آخرت و ثواب آن خواهید بود.
 • دیدن غرق شدن دارایی یا حیوانی در خواب که متعلق به شماست، به این معناست که در کاری گرفتاری برایتان پیش می آید، ولی در نهایت مشکلتان رفع می گردد.
 • اگر این خواب را ببینید که کشتی شما به اعماق دریا رفت و غرق شد، یعنی از جانب شخصی با سِمت بالا و قدرتمند، صاحب مال و یاری بزرگی می شوید. آن شخص می تواند در خواب پادشاه نیز باشد.
 • دیدن این خواب که تن به آب دریا می زند، به این معناست که دیگران از حرف و خواسته های شما پیروی می نمایند.

تعبیر ابن سیرین

 • اگر شخصی در خواب ببیند که در دریا شنا کرد و بعد هم از آن بیرون می آید، از زندان و مصیبت های زندگی رهایی می یابد.
 • این خواب که در دریا غرق شوید و بمیرید و سپس جسمتان روی آب نمایان گردد، به این معناست که در زندگی خود دچار حرص و طمع می شوید.
 • وقتی در خواب ببینید که در دریا غرق می شوید، اما از آن سلامت بیرون می آیید، گرفتاری های این جهان برای او به سرانجام می رسد.

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

در این باره منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: دیدن این خواب که در حال غرق شدن در دریا هستید، به این معناست که مسائلی در زندگی شما رخ می دهد.

تعبیر خواب موضوعی درمورد غرق شدن در دریا

تعبیر خواب افتادن و سقوط در دریا

دیدن چنین خوابی می تواند معنای خوب و نیکویی داشته باشد. این خواب خبر از این می دهد که شما در سلامت کامل به سر می برید و اگر بیماری یا کسالتی داشتید، شفا پیدا می کنید و دوباره شرایط جسمی تان خوب می گردد. شرایط شما بهتر از قبل می گردد، همچنین می توانید مشغول کار و فعالیتی نو شوید.

تعبیر خواب شیرجه زدن در آب دریا

اگر در خواب ببینید که درون آب دریا یا اقیانوس شیرجه می زنید یعنی شاهد تغییر و تحولی در زندگی خود خواهید بود. ممکن است این تغییر مربوط به مسائل کاری یا روابط شخصی شما باشد، به همین جهت باید خود را برای مقابله با این سری مسائل آماده کنید.

چنین خوابی حاوی این پیغام است که برای پیشامدهای آینده باید خود را آماده کنید و پذیرای آن باشید. گرچه این که انسان بخواهد به راحتی تغییر کند غیرممکن است، اما بهتر آن است که در برابر مسائل از خود قدرت نشان دهیم و با صبوری از آن ها گذر کنیم. هیچ کس مطلع نیست که تغییرات در زندگی چه نتایج خوبی برایمان به دنبال دارد و چه چیزهایی به ما می بخشد. سعی کنید همیشه مثبت فکر کنید و در مقابل مسائل پیش آمده ذهنی روشن و باز داشته باشید.

خواب غرق شدن فرزند

به گفته شیخ طوسی اگر خواب ببینید که فرزند خود و دیگران در آب مشغول بازی هستند و بعد از آن غرق شدنشان را ببینید، به این معناست که ضرر اقتصادی و هنگفتی به شما می رسد و یا اتفاقات زیان آور برای شما پیش می آید.

خواب افتادن در آب دریا

اگر شما دچار مسائل اقتصادی هستید این خواب را می بینید. وقتی که احساس ندامت و سرزنش درون خود داشته باشید این خواب به سراغ شما می آید.

خواب ریختن آب دریا روی دیگران

اگر از لحاظ عاطفی دارای هیجاناتی باشید و یا نیازمند بروز احساسات بیشتری باشید این خواب را می بینید. اگر در خواب آب روی شما بریزند، یعنی کسانی از شما کینه و نفرت به دل دارند و قصد دارند تا شما را آزار دهند.

خواب غرق شدن در دریای عمیق

اگر در دریایی عمیق غرق شوید، به معنای مسائل آینده است. شاید این مسائل آنقدرها هم مهم نباشند و شما را آزار ندهند، اما باید آن ها را حل و فصل کنید. حل کردن این مسائل یعنی توانایی خوبی در رفع کردن مسائل دارید و فردی انعطاف پذیر در سختی ها هستید. امکان دارد از پس این سختی ها، اتفاقات خوبی در انتظار شما باشد.

تعبیر خواب غرق شدن در دریا از نظر روانشناسان

تعبیر آنلی بیتون

هنگامی که زنی خواب ببیند همسرش در دریا غرق می گردد، یعنی از اقوامش یا نزدیکانش شخصی فوت می گردد و عزادار خواهد شد.

دیدن این خواب که افرادی غرق می شوند و شما برای یاری به آن ها اقدام می کنید، یعنی به یکی از دوستان یا آشنایان یاری خواهید کرد تا در زندگی پیروز گردد.

تعبیر لوک اویتنهاو

اگر خواب ببینید که در دریا غرق شدید یعنی با دست خود مسبب بدبختی و گرفتاری برای خود می شوید.

سخن آخر

اگر با توجه به مطالب ذکر شده در این مطلب پیروز به تعبیر رویای خود نشده اید، خواب خود را در پایین همین صفحه با کارشناسان ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

منبع: مجله انگیزه

به "تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟ مصیبت یا موفقیت؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب غرق شدن در دریا چیست؟ مصیبت یا موفقیت؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید